הרצאה על מוזיקה ציור ומה שביניהם

במפגש  נכיר כמה מהחיבורים שנעשו כבר בעבר בין שתי צורות ההבעה האומנותית –ציור ומוזיקה 

ובהמשך נתנסה ביצירות אישיות משלנו המבוססות על ההשפעות של סוגי מוזיקה שונים ומגוונים.

אם יהיו מוזיקאים בין המשתתפים, נוכל לקיים גם סוג של דואט אשר ההשפעה בו היא הדדית .