בסדנה נכיר מושגים כגון פרספקטיבה, אנאמורפוזה, אשליות אופטיות בציור ועוד..  נדון במתודות השונות בהן משתמשים הציירים על מנת להשיג את אפקט העומק ,תוך כדי נבחן דוגמאות מהארץ ומהעולם וננסה להבין איך עובד הקסם הזה עלינו. 

יש אפשרות לסדנה תיאורטית בלבד וקיימת גם אפשרות להתנסות עצמית .